Nahajamo se ob reki Rižani katera je edina reka, ki izvira v Sloveniji in se izliva v slovensko morje in je edinstvena na svoji kratki poti do morja, saj je poganjala kar 37 mlinov med katerimi je bil tudi naš. Njena voda je zelo dobre kvalitete. Naše podjetje Formio group je sestavljeno iz dveh obratov in sicer: Obrat - ribogojnica:  Lokacija ribogojnice: Kortine Številka odobritve: SIRIB040102 G-MID: 100334715  Veterinarska organizacija, pristojna za zdravstveno varstvo rib: UL-VF, NACIONALNI VETERINARSKI INŠTITUT, enota Nova Gorica. Pristojni OU VURS-a: VURS OU KOPER, trg Brolo 4, Koper Ribogojnica ima že 45 letno tradicijo. Z 24.4.2010 poslujemo v skladu z zahtevami Uredbe (ES), št. 852/2004 Evropskega Parlamenta in  Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil in Uredbe (ES), št. 853/2004 Evropskega Parlamenta in  Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, ter imamo  uveden sistem notranjega nadzora pridelave, obdelave in prometa s svežimi ribiškimi proizvodi  (sveže ribe - postrvi) in pripravljenimi ribiškimi proizvodi (sveži ribji fileti) po načelih sistema HACCP in odobreno proizvodnjo gojenja rib za prehrano ljudi, ter za nadaljnje gojenje ali repopulacijo rek. Za kvaliteto rib skrbimo tako, da jim omogočamo čim bolj naraven habitat in optimalne življenjske pogoje, ki so možni pri bazenski vzreji. Postrvi hranimo z izbrano hrano najboljših proizvajalcev, ki so trenutno na tržišču in, ki ustvarjajo najmanjše emisije ribjih iztrebkov glede porabljene hrane. V  zadovoljstvo kupcev postrvi prodajamo očiščene. Obrat - predelava in trženje rib: To je na novo (leta 2010) zgrajen objekt, v  katerem predelujemo sladkovodne in morske ribe. Imamo vpeljan notranji nadzor po  načelih sistema HACCP, v okviru katerega izvajamo redna in občasna preizkušanja kakovosti naših izdelkov, kakor tudi analize v laboratorijih Zavoda za zdravstveno varstvo Koper.  Pridobili smo ovalni veterinarski žig kar pomeni, da lahko nemoteno poslujemo z državami evropske unije, pod določenimi pogoji pa tudi izven nje. Vključeni smo v sistem recikliranja embalaže, ločen odvoz organskih odpadkov in čistimo odpadne vode in fekalije z biološko čistilno napravo.