Z vodo smo v naši družini imeli stike že od »pamtiveka«, ko je moj prapraded odšel na Dunaj k cesarju Francu Jožefu in kupil posestvo na katerem sedaj živimo. Na mestu kjer stoji sedanja stanovanjska hiša so stanovali najprej (frati) nato je bil tukaj podestat (upravitelj tega območja) pozneje avstrijski cariniki, ki so zgradili mlin katerega je kupil moj prapraded. Mlin je deloval do zaprtja obrti leta 1961. Leta 1966 je moj ded na mestu, kjer so bila vodna kolesa naredil manjši bazen in vanj naselil postrvi. Po njegovi smrti leta 1977 je bil bazen zapuščen. Nato je moj oče 1983. obnovil bazen in prizidal novega. Ker sta bila to le dva manjša bazena in zgrajena brez dokumentacije smo na novi lokaciji zgradili sodobne bazene, kjer imajo ribe odlične življenjske pogoje.